Teknoloji

seçiminde, tesislerin inşa ve işletmesinde, hammadde ve enerji kullanımında, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak israfı önlemek,

Kirlenmenin

önlenmesi amacıyla atıkları en düşük seviyeye indirmek ve geri dönüşümü desteklemek,

Çalışanlarımıza

ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,

Sertifikalar