Sıcak Havada Beton Dökerken Alınacak Önlemler

Esas itibarıyla,sıcak havada beton dökülmesinde karşılaşılan problemler soğuk havada karşılaşılanların tersidir.Sıcak havada beton dökümünde en sık rastlanan sorun, dökümü izleyen birkaç saat içinde oluşmaya başlayan büzülme (rötre) ve oturma çatlaklarıdır.Bu çatlakların önüne geçebilmek için betonda su kaybını(buharlaşmayı) engellemek gerekir.Taze betonda su ne kadar az ise buharlaşma da o kadar az olur ve dolayısıyla buharlaşan suyun yerinde o kadar az boşluk kalır.Betona sonradan gereksiz yere eklenmiş su,bu bakımdan da zararlıdır.

  • Sıcak havalarda beton sıcaklığı +32 C’nin üstüne çıktığında beton dökülmesi sakıncalıdır.
  • Erken priz alan çimentoların kullanımından kaçınılmalı, mümkünse hidratasyon ısısı düşük çimentolar tercih edilmelidir.
  • Mümkün olduğunca günün serin saatlerinde, imkanı varsa gece döküm yapılmalıdır.
  • Taze beton yüzeyini naylon veya telis ile örterek su kaybı engellenmelidir.
  • Beton yüzeyine buharlaşmayı önleyici kür maddeleri uygulamak,mümkün değilse beton yüzeyini sulamak yaygın karşılaşılan taze beton çatlaklarını önlemek için yararlıdır.