GÜVENLİ YAPI

Güvenli Yapı Tanımı : Yapının kullanım süresince maruz kalacağı düşey ve yatay yükleri güvenli sınırlar içerisinde taşıyabilen yapı güvenli yapıdır.

Güvenli Yapı İçin Zorunlu Aşamalar ;

 • Yapı Tasarımı : Yüksek kalitede mühendislik ve mimarlık hizmetleri ile amacına uygun projelendirme yapılması mümkündür.
 • Yer Seçimi : Yönetmelik ve mevzuatlara uydun yapı amacına göre yer seçimi yapılmalıdır.
 • Zemin Etüdü :  Uygun teknoloji ile yapının güvenliği açısından doğru ve titiz zemin çalışması yapılmalıdır.
 • Sistem Seçimi : Yapının taşıyıcı sistem seçimi ,zemin etüdü ve projesine göre iyi kalitede mühendislik hizmeti ile hazırlanmalıdır.
 • Projenin Detaylandırılması :
 • Malzeme Seçimi ve Malzeme Denetimi : Yeni inşaa edilecek yapılarda, yapının diğer aşamalar tamamlandığında güvenli olabilmesi için en önemli etken malzeme seçimidir.Can ve mal güvenliği için yapının özellikle taşıyıcı sistem için gerekli olan malzeme seçimi kesinlikle titizlikle ve doğru şekilde yapılmalıdır.Beton ve donatı seçimi doğru yapılmalı ve  donatı korozyonunun oluşmaması için alınması gereken bazı önlemler aşağıdaki şekilde verilebilir.

Bunlar:

 • Geçirimsiz  yüksek kaliteli beton kullanımı
 • Standartlara uygun ve yeterli kalınlıkta pas payının bırakılması,
 • Beton dökümünde vibratör kullanımı, bakım kurallarına uyulması
 • Betonda, katkı türü korozyon inhibitörlerinin kullanılması,
 • Kaliteli donatı çeliği kullanılması ve donatının korunması,
 • Betonun kullanım amacına göre yüzeyini koruyucu kimyasallarla kaplamak, olarak sıralanabilir.

Deprem bölgelerinde kullanılacak betonlarda, donatıda korozyon oluşmamasının yanında betonu dış etkilere karşı korumak ve uzun ömürlü kılmak için geçirimsizliğini sağlamak gerekmektedir. Bunun için özellikle beton sınıfı en az (C25) düzeyine yükseltilmelidir.

Montaj ve İşçilik Kalitesi; İşçilik kalitesinin düzenli ve sistemli kontrol sistemi ile yüksek kalitede olması sağlanmalıdır.